Ανταλακτικά εξαρτήματα για βιομηχανίες αυτοκινήτων-μηχανολογικό εξοπλισμό.