Επενδύσεις τυμπάνων μετταφορικών ταινιών, τυπογραφίας αλλά και κάθε μεταλλικής επιφάνειας με αυστηρές  προδιαγραφές ποιότητας.

Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα οι πρώτες ύλες κατασκευάζονται κατά παραγγελία.