Επένδυση τυμπάνων μεταφορικής ταινίας, εκτύπωσης και κάθε μεταλλικής επιφάνειας με αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας.

Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα οι πρώτες ύλες κατασκευάζονται κατά παραγγελία.