Πρώτες ύλες απο τους μεγαλύτερους κατασκευαστές σε παγκόσμιο επίπεδο.